bryle udržba

Děkujeme Vám za zakoupení lyžařských brýlí CÉBÉ
a věříme, Že budete s naším výrobkem plně spokojeni.
Tento návod Vám poskytne veškeré informace k použití
a péči o lyžařské brýle.

OCHRANA PROTI PAPRSKŇM UV ZÁŘENÍ & KATEGORIE
ŘLTRŇ
Všechny lyžařské brýle CÉBÉ vyhovují evropskému standardu
bezpečnosti EN174 2001 a poskytují zlepšenou viditelnost
a ochranu proti škodlivým UV paprskům a za
silného slunečního záření.
Všechny skla brýlí CÉBÉ jsou bez optických distorzí.

KATEGORIE UVA, PROSTUPNOST POUŽITÍ
Kat 0 100% 80 – 100% ·patné počasí
Kat 1 100% 43 – 79% snížená intenzita světla
Kat 2 100% 18 – 42% Střední intenzita světla
Kat 3 100% 8 – 17% Silná intenzita světla
Kat 4 100% 3 – 7% Intenzívní intenzita světla

PROTIMLŽIVÁ ÚPRAVA
Vnitřní povrch skel je speciálně upraven pro prevenci
mlžení a dobrou viditelnost.

DOPORUČENÍ PRO UŽÍVÁNÍ
lyžařské brýle CÉBÉ jsou navržený jako ochrana proti
sněhu, slunečnímu záření, větru a mrazu při provozování
zimních sportů.
LYŽAŘSKÉ BRÝLE CÉBÉ NEJSOU URČENY PRO POUŽITÍ NA
SILNICI NEBO ŘÍZENÍ VOZIDEL.
LYŽAŘSKÉ BRÝLE CÉBÉ ANI SKLA BRÝLÍ NEJSOU ODOLNÉ
PROTI SILNÉMU POŠKOZENÍ DÍKY NÁRAZU NEBO ÚDERU.
Jako prevenci proti mlžení doporučujeme následující
postup:
1) Otírání a čištění skel pouze za použití textilie pro čištění
optických brýlí.
2) Otírání Vašeho obličeje.
3) Při nošení brýlí nechejte větrací otvory otevřené.
Poznámka: Skla brýlí se i tak mohou zamlžovat – v extrémních
podmínkách, kdy se teplota výrazně mění, např. při
přechodu z interiéru ven.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ
Brýle a skla čistěte pouze vlažnou mýdlovou vodou, opláchněte
a nechte volně oschnout mimo přímé sluneční záření.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nečistěte vnitřní strany skel příliš velkou silou, mohla by
se tak narušit proti-mlživá úprava skel. Zrcadlová skla čistěte
s maximální opatrností.
Na čistění nepoužívejte chemické čistící přípravky, mohlo
by dojít k poškození brýlí nebo skel.
Zásadně doporučujeme pravidelně měnit skla brýlí; při
výrazném poškození nebo narušení skel nemůžeme garantovat
ochrannou kvalitu skel.

UCHOVÁVÁNÍ
Doporučujeme brýle uložit do obalu, aby se předešlo případnému
poškození. Po použití doporučujeme brýle umístit
na suché a dobře větratelné místo se stálou teplotou
a bez přímého slunečního záření nebo tepelného zdroje.

ZÁRUKA
Na lyžařské brýle CÉBÉ se vztahuje záruka na výrobní vady
nebo vady materiálu. U skel se záruka nevztahuje na
poškrábání ani na poškození způsobené nesprávným používáním.
Případnou reklamaci brýlí uplatňujte v prodejně, kde byly
vadné brýle zakoupeny.